1. års apporteringstræning.

 

1. års apporterings træning April, Maj og Juni 2022.

Deltagere fra lydighedsholdet som er i gang netop nu har fortrinsret på dette hold. Der er derfor begrænset nytilmelding på dette hold, efter princippet først til mølle. 

Besked om evt. deltagelse gives når vi har overblik over hvor mange der deltager fra lydighedsholdet. ( 9. april )

- Mødested Lyngbakken. Bøllemosevej 15. 5892 Gudbjerg Sydfyn. 

- Der trænes første gang tirsdag  d. 12. apr.  kl. 1900  med hund, derefter de følgende 10 tirsdage. Trænerne vil i tvivls tilfælde afgøre om holdet er det rigtige, når de kender hunden.

- Der trænes i alt 11 gange ekskl. afslutning som er lørdag d. 25. juni kl. 0900.  Afslutningen holdes sammen med det videregående hold.

- Holdet vil arbejde frem imod at kunne klare SJDs apporterings prøve, som giver adgang til at starte på videregående apportering til næste år. Hvis hunden ikke er klar til dette, kan der startes på 2. års apportering/digerings træning i stedet. (kun hvis holdet bliver afholdt.)

 

- Pris for at deltage er kr. 650,- inkl. mad til afslutning.                                                                                                                                                                                                                                        Kursusgebyr indbetales først på forlangende, når deltagerantallet  fra Lydigheds holdet kendes.

 

Tilmelding til Hugo på mail : hundetraening@gudbjergjagtforening.dk  Tilmeldingen skal indeholde oplysninger om:                                                                                                                   Førerens kontakt oplysninger og evt. medlems nr.  hundens race, navn, alder, køn og trænings niveau.

Evt. spørgsmål så kontakt mig på tlf.: 20304051 mellem 17.00 og 18.00

 

Fælles for alle hold.

Der afholdes afsluttende prøve i det som holdene har trænet.  (Dog ikke ved Sensommertræning.)

Generelle krav for alle hold.
Der skal forevises gyldig vaccinationsattest, ved indskrivning.

Man skal være tilmeldt og have betalt inden indskrivning, fremmøde uden tilmelding, kan medføre manglende mulighed for deltagelse.

Løbske tæver kan ikke deltage så længe de er i løbetid!!!

 

 

 

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/