Jagthunde træning 2023.

1. års apporterings træning April, Maj og Juni 2023.

Deltagere fra lydighedsholdet som er i gang netop nu har fortrinsret på dette hold. Der er derfor begrænset nytilmelding på dette hold, efter princippet først til mølle.        Besked om evt. deltagelse gives når vi har overblik over hvor mange der deltager fra lydighedsholdet.( 8. april )

Mødested Lyngbakken. Bøllemosevej 15. 5892 Gudbjerg Sydfyn.

Indskrivning Tirsdag den 11. april kl 18:30

Der skal forevises gyldig vaccinationsattest, ved indskrivning. Man skal være tilmeldt og have betalt inden indskrivning, fremmøde uden tilmelding, kan medføre manglende mulighed for deltagelse.

Der trænes første gang tirsdag den 11. april kl. 19:00 med hund, derefter de følgende 11 tirsdage. Trænerne vil i tvivls tilfælde afgøre om holdet er det rigtige, når de kender hunden.

Der trænes i alt 12 gange inkl. afslutning som er lørdag d. 24. juni kl. 09:00. Afslutningen holdes sammen med de 2 andre apporteringshold.

Holdet vil arbejde frem imod at kunne klare SJDs apporterings prøve, som giver adgang til at starte på videregående apportering til næste år. Hvis hunden ikke er klar til dette, kan der startes på 2. års apportering/dirigerings træning i stedet.

Pris for at deltage er kr. 800,- inkl. Vildt til træning og mad til afslutning. Kursusgebyr indbetales først på forlangende, når deltagerantallet fra Lydighedsholdet kendes. Når kursusgebyr bedes indbetalt skal det indbetales på mobilepay nr. 16834 (husk navn og aktivitet 1. ÅR APP.).

Tilmelding til Hugo på mail : hundetraening@gudbjergjagtforening.dk Tilmeldingen skal indeholde følgende oplysninger: Førerens kontakt oplysninger og evt. medlems nr. hundens race, navn, alder, køn og trænings niveau.                                                                                                                                                                              Evt. spørgsmål så kontakt mig på tlf.20304051 mellem klokken 17:00 og 18:00

Løbske tæver kan ikke deltage så længe de er i løbetid!!!

 

 

 

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/