Nyheder

 

Skydning på Svendborg Skyttecenter 2023

 

Vi har reserveret banen d. 2. mandag i hver måned fra 1800 – 2000.

Der skydes på følgende datoer: 9/1, 13/2, 13/3, 10/4, 8/5, 12/6, 10/7, 14/8, 11/9, 9/10, 13/11 og afslutning 11/12.

Der kan skydes på indskydningsskiver, bukkeskiver på 100 m.

Hvis I vil skyde på 200 m, så giv venligst besked inden dagen, så vi kan få sat skiver op.

Der er ikke tidsbegrænsning men ved mange deltagere begrænses skydetiden til 20 min.

I må gerne tilkendegive, hvis I kommer, det letter planlægningen.

Der må ikke skydes med magnumkalibre.

Husk gyldig våbentilladelse og jagttegn

Pris kr. 70 pr. deltager

Riffelinstruktører, Finn Helleskov og Svenne Nielsen 22370703

 

Knivkursus.

Nyhed 😊

Knivmager kursus:

Kom og byg din egen kniv/dolk i hyggeligt selskab, med instruktør.

Første gang er den 2. Nov kl 18.00

Der vil være en mindre udgift til strøm og forskelligt lim osv som deles ligeligt mellem deltagerne.

Der udover vil der selvfølgelig være udgift til materialerne til lige præcis din kniv, som du selv afholder.

Så bliver der sikkert også en mindre udgift/opgave med lidt kage og diverse til hyggen…

Det er Bjarne, der har tilbudt dette, hjemme ved ham selv, på gården i Gudbjerglund, der er plads til Max 6 deltager, så få ringet til Bjarne og hør mere og tilmeld dig, på :

4040 8107

Pas på fingrene 😊

Finn

 

 

 

Som bekendt har foreningen fået nyt skydetårn.

Se billeder nedenfor.

Så ligelidt reklame for leverandøren.

Skydetårne i super kvalitet, lokalt produceret i bæredygtig Dansk, ubehandlet lærk.

Tårnet leveres med alle skruer klar til at samle.

Tårne på 2 meter eller under: 3.500,-

Tårne over 2 meter : 4.500,-

Peter: 23 60 73 48


Kredsnyheder

Nyheder fra DJ

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/