Sidste nyt, opdateret pr. 31/08-23

 

Trykjagt i Præsteskoven.

Så er der kommet datoer for trykjagter i samarbejde med Mullerup.

Hugo er tovholder, tilmelding mv. , se under riffeljagt - trykjagt.

Dåvildtjagt i Præsteskoven 2023-24.

Dåvildtjagten afvikles på samme måde og vilkår som tidligere år

Svenne er tovholder, tilmelding mv., se under riffeljagt - dåvildtjagt.

 

 

Sidste nyt, jagttegnskursus.

Morten, som er medlem af foreningen tilbyder jagttegnskursus.

Kender I nogen som kunne være interesseret i jagttegnskursus, så spred venligst "nyheden".

Se hans hjemmeside, www.huntingfyn.dk

 

Bukkejagt i Præsteskoven

Vil du deltage, så tilmeld dig til Svenne på svenne.nielsen@hotmail.com eller på 22370703.

Tilmelding til bukkejagten senest 25/4-23, såfremt du vil deltage i lodtrækningen.

Jagterne er på samme vilkår som hidtil, dvs. hele uger (dog ikke første og sidste uge) i perioden 16/5 til 15/7, i alt 9 perioder.

Tilmelding til bukkejagten forventes at deltage på arbejdsdagen d. 29/4, nærmere fremkommer senere.

Perioderne tildeles ved lodtrækning. Lodtrækningen foretages på arbejdsdagen.

Ved mindre end 9 tilmeldte jægere, vil der kun være 1 jæger på jagt i skoven ad gangen. Eventuelle eftertilmeldte tildeles uger efter aftale, der vil således være uger hvor der kan være 2 jægere i skoven. Hvis der er eftertilmeldinger, vil den/de berørte jægere blive adviseret med mindst 1 uges varsel.

Pris for bukkejagten fremkommer senere eller oplyses ved tilmelding.

 

Bukketræf

Foreningen indbyder til bukketræf, tirsdag d. 16. maj fra kl. 0800 til kl. 1000, i jagthytten på Bøllemosevej 15. Foreningen giver kaffen og et rundstykke.

Kom og vis din nedlagte råbuk eller kom forbi og få en snak med de øvrige bukkejægere.

Knæk og bræk.

 

Skydning på Svendborg Skyttecenter 2023

 

Vi har reserveret banen d. 2. mandag i hver måned fra 1800 – 2000.

Der skydes på følgende datoer: 9/1, 13/2, 13/3, 10/4, 8/5, 12/6, 10/7, 14/8, 11/9, 9/10, 13/11 og afslutning 11/12.

Der kan skydes på indskydningsskiver, bukkeskiver på 100 m.

Hvis I vil skyde på 200 m, så giv venligst besked inden dagen, så vi kan få sat skiver op.

Der er ikke tidsbegrænsning men ved mange deltagere begrænses skydetiden til 20 min.

I må gerne tilkendegive, hvis I kommer, det letter planlægningen.

Der må ikke skydes med magnumkalibre.

Husk gyldig våbentilladelse og jagttegn

Pris kr. 60 pr. deltager

Riffelinstruktører, Finn Helleskov og Svenne Nielsen 22370703

 

Som bekendt har foreningen fået nyt skydetårn.

Se billeder nedenfor.

Så ligelidt reklame for leverandøren.

Skydetårne i super kvalitet, lokalt produceret i bæredygtig Dansk, ubehandlet lærk.

Tårnet leveres med alle skruer klar til at samle.

Tårne på 2 meter eller under: 3.500,-

Tårne over 2 meter : 4.500,-

Peter: 23 60 73 48


Kredsnyheder

Nyheder fra DJ

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/