Sidste nyt, opdateret pr. 3/5-2024.

 

Ex-ordinær generalforsamling, Torsdag d. 23/5-2024 kl. 1900.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg til bestyrelsen, i lige år vælges 4 og i ulige år vælges 5

7. Valg af 2 suppleanter

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

9. Eventuelt

 

Foreningens vedtægter findes under fanen: " om foreningen" 

 

Bukkejagt i Præsteskoven 2024

Vil du deltage, så tilmeld dig til Svenne på svenne.nielsen@hotmail.com  eller på 22370703.

Tilmelding til bukkejagten senest 24/4-24, såfremt du vil deltage i lodtrækningen.

Jagterne er på samme vilkår som hidtil, dvs. hele uger i perioden 16/5 til 15/7, i alt 9 perioder som starter torsdag og slutter mandag. Bemærk nye regler fra 2024, kun en jæger pr. uge.

Tilmelding til bukkejagten forventes at deltage på arbejdsdagen d. 27/4, nærmere fremkommer senere.

Perioderne tildeles ved lodtrækning. Lodtrækningen foretages på arbejdsdagen.

Skulle alle uger ikke være solgt inden lodtrækningen, kan de købes efterfølgende, i henhold til ”Regler for afskydning af Råvildt.” Hvis der er eftertilmeldinger, vil den/de berørte jægere blive adviseret med mindst 1 uges varsel.

Pris for bukkejagten kr. 600, betales inden lodtrækningen. Eftertilmeldte umiddelbart efter tilmeldingen. Skyder man en Buk afregnes den til kr. 500, betaling på Mobilepay  nr. 16834 umiddelbart efter.

Husk at anføre navn og hvad i har nedlagt.

Der skal også tages et billede af dyret og gerne en lille historie. Det skal sendes til aktivitetsansvarlige.

Bestyrelsen

 

Skydning på Svendborg Skyttecenter 2024

Vi har reserveret banen d. 2. mandag i hver måned fra 1800 – 2000.

Der skydes på følgende datoer:  8/4, 13/5, 10/3, 8/7, 12/8, 9/9, 14/10, 11/11 og 9/12.

Der kan skydes på indskydningsskiver, bukkeskiver på 100 m.

Hvis I vil skyde på 200 m, så giv venligst besked inden dagen, så vi kan få sat skiver op.

Der er ikke tidsbegrænsning men ved mange deltagere begrænses skydetiden til 20 min.

I må gerne tilkendegive, hvis I kommer, det letter planlægningen.

Der må ikke skydes med magnumkalibre.

Husk gyldig våbentilladelse og jagttegn

Pris kr. 70 pr. deltager

Riffelinstruktører, Finn Helleskov og Svenne Nielsen 22370703

Halpe og lydighedstræning

se under fanen: hundetræning

Trykjagt i Præsteskoven.

Nærmere fremkommer senere

Dåvildtjagt i Præsteskoven 2024-25.

Nærmere fremkommer senere

Jagttegnskursus.

Morten, som er medlem af foreningen tilbyder jagttegnskursus.

Kender I nogen som kunne være interesseret i jagttegnskursus, så spred venligst "nyheden".

Se hans hjemmeside, www.huntingfyn.dk

 

 

 

Bukketræf

Foreningen indbyder til bukketræf, tirsdag d. 16. maj fra kl. 0800 til kl. 1000, i jagthytten på Bøllemosevej 15. Foreningen giver kaffen og et rundstykke.

Kom og vis din nedlagte råbuk eller kom forbi og få en snak med de øvrige bukkejægere.

Knæk og bræk.

 

 

 

Som bekendt har foreningen fået nyt skydetårn.

Se billeder nedenfor.

Så ligelidt reklame for leverandøren.

Skydetårne i super kvalitet, lokalt produceret i bæredygtig Dansk, ubehandlet lærk.

Tårnet leveres med alle skruer klar til at samle.

Tårne på 2 meter eller under: 3.500,-

Tårne over 2 meter : 4.500,-

Peter: 23 60 73 48


Kredsnyheder

Nyheder fra DJ

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/