Gudbjerg og Omegns Jagtforening

Bestyrelsen.

 

Regler for afskydning af Då og Kronvildt.

Efter aftale med udlejer, forvalter vi selv vores afskydning, og det gør vi som følger.

 

Der vil være en Parole for hver aktivitet..... (uge – trykjagt) Det er som hovedregel Dåvildt vi går efter.

Skulle chancen opstå, må man bytte sit Dåvildt til Kronvildt, inden for de rammer som følger.

Fri afskydning af kalv, Då/hind og spids. Har man muligheden for at vælge er det Dåkalv og Då, vi helst vil have nedlagt.

Der må nedlægges to store hjorte (over spids), en i hver Dåhjorte periode. Skulle det være sådan at der ikke bliver nedlagt stor Dåhjort deres perioder, må der nedlægges stor Kronhjort uden for Dåhjorte perioderne.

Der bliver ikke jaget Kronkalv i september og februar.

Når man har nedlagt et dyr, betaler man med det samme via MP og påføre hvad man betaler for.

Der skal også tages et billede af dyret og gerne en lille historie. Det skal sendes til aktivitetsansvarlig.

Det er altid aktivitetsansvarlig der afgør om det er f.eks.. er en stor stanghjort eller en lille halvskuffel osv. Da vi gerne vil sprede mulighederne på så mange forskellige medlemmer som muligt, er det sådan at hvis man nedlægger en hjort større end spidshjort, må man ikke skyde storhjort igen, i det igangværende jagtår plus det næste jagtår.

Ligeledes er det sådan, at man indledningsvis kun kan tilmelde sig en gang til trykjagt og en gang til ugejagt. Man kan tilkendegive at man er interesseret i yderlige dage/uger. Er der ledige pladser vil man så blive kontaktet af aktivitetsansvarlig 8 dage før.

 

Jagttider.

Dåhjort større end spidshjort : 01.10--31.10              Kronhjort større end spidshjort : 16.10--31.12  og 16.12--31.12

Dåspidshjort : 01.10--31.01                                                Kronspidshjort : 01.09--31.01

Då : 01.10--31.01                                                                     Kronhind : 01.10--31.01

Dåkalv : 01.10--31.01                                                             Kronkalv : 01.09--29.02

Nedlagt vildt betales med det samme til Mobile Pay: 16834, mærk indbetalingen med hvilket dyr og jæger

Dåvildt. Fuldskuffel 4.000.- kr.        Kronvildt.              Kronebærende hjort 5.000.- kr.

Halvskuffel 3.000.- kr.                         Kronvildt.              Ikke kronebærend hjort 4.000.- kr.

Stanghjort 1.500.- kr.                          Kronvildt.              Spids kronhjort 1.200.- kr.

Spids dåhjort og då 1.000.- kr.        Kronvildt.              Kalv og hind 1.000.- kr.

Dåkalv 800.- kr.

 

Gudbjerg og Omegns Jagtforening

Bestyrelsen.

 

 

Gudbjerg og Omegns Jagtforening

Bestyrelsen.

 

Regler for afskydning af Råvildt.
Buk Vi har 9 ugers bukkejagt og vi har valgt kun at tilbyde 9 pladser.
 

Det passer med de senere års efterspørgsel. Man kan indledningsvis kun tilmelde sig til en uge.

Når arbejdsdagen, hvor lodtrækningen om de første uger er foretaget kan de ledige pladser derefter bookes. Gengangere dog først 8 dage før, efter aftale med aktivitetsansvarlig.

Der kan nedlægges 1 – 3 Bukke. Maks en Buk pr. skytte.

Vi jager ikke Bukke uden for bukkejagten.

 

Lam og Rå

En tommelfingerregel siger, at der skal afskydes 50 procent lam, 20 procent råer og 30 procent bukke.

Det svarer til ca. 2 dyr pr. Buk. Sidste år blev der nedlagt en Buk, derfor vil det være muligt at skyde to stk. Lam og/eller en enlig Rå, på skovjagterne.

Bliver de ikke skudt der, bliver de tilbudt på sidste Trykjagt.

Når man har nedlagt et dyr, betaler man med det samme via MP og påføre hvad man betaler for. Der skal også tages et billede af dyret og gerne en lille historie.

Det skal sendes til aktivitetsansvarlig.

 

Jagttider.

Råbuk: 16.05 – 15.07  og  01.10 – 31.01

Rå og - lam: 01.10 – 31.01

Nedlagt vildt betales med det samme til Mobile Pay: 16834, mærk indbetalingen med hvilket dyr og jæger

Buk og Rå : 500.- kr. Lam : 400.- kr.

 

Gudbjerg og Omegns Jagtforening

Bestyrelsen.

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/